เทคนิคการปลูกกล้วยไม้: การเลือกสแลนพรางแสง

กล้วยไม้แต่ละชนิดต้องการการพรางแสงแตกต่างกันไป หากกล้วยไม้ได้รับแสงมากหรือน้อยเกินไป ก็อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของลำต้นและยังมีผลไปถึงดอกได้