คุณสมบัติของสินค้า

พรางแสงและกันฝน

สแลนคุณภาพสูง ช่วยกรองแสงและกันฝนอย่างมีประสิทธิภาพ มีสินค้าหลากหลาย พรางแดดได้ตามความเข้มของแสง เพื่อให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด

สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

ใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตชั้นนำของโลก ทำให้ผลิตสินค้าได้คุณภาพสูงสม่ำเสมอเท่ากันหมดทุกรายการ

สแลนหนาและทนทาน

สามารถช่วยป้องกันแมลงและศัตรูพืชได้ดี กันฝนและพรางแสงแดด มีความต้านทานแรงเคาะ ทะลุ ยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อสารเคมีจำพวก กรด ด่างได้ดี

ติดตั้งง่าย

ติดตั้งง่ายๆด้วยตัวเอง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องโครงสร้างโรงเรือน

อายุการใช้งาน

จากการเป็นสินค้านำเข้าคุณภาพสูง ทำให้อายุการใช้งานของเรายาวนานกว่าสแลนทั่วไป คือมีอายุ 10 ปี เมื่อเทียบกับสแลนทั่วไปที่มีอายุ 2-3 ปีเท่านั้น

การรับประกัน

ทางเรารับประกันสินค้าให้ยาวนานถึง 3-5 ปี ในทุกรายการสินค้า

ยกระดับคุณภาพผลผลิตและคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร

ICON8

ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย

จากการช่วยพรางแดดและกรองความเข้มของแสงและยังช่วยป้องกันแมลงและศัตรูพืช

ICON9

ปลูกพืชนอกฤดูกาล

ป้องกันพืชจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ช่วยสร้างมูลค่าพืชผักผลไม้ให้สูงยิ่งขึ้น เกษตรกรมีรายได้ยิ่งขึ้น

ICON11

ผลผลิตคุณภาพดีขึ้น

จากการความสามารถในการควบคุมแสงแดด และพรางแสงได้สม่ำเสมอ ทั้งยังช่วยกันฝน และป้องกันแมลง คุณภาพของพืชผักผลไม้จะดีขึ้น

ICON10

ลดการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมี

เนื่องจากควบคุมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรพึ่งพิงสารเคมีและยาฆ่าแมลงน้อยลง