จุดเริ่มต้นของเรา

เราเริ่มต้นจากความพยายามในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร

  • ปัจจัยการผลิตที่ราคาสูงขึ้น
  • ราคาผลผลิตตกต่ำ
  • ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  • การใช้สารเคมีในการปลูกพืช ส่งผลต่อสุขภาพของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค
  • การกระจายองค์ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีและการให้ความรู้กับเกษตรกรยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
  • ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง ทำให้สูญเสียรายได้จากผลผลิต

เรื่องราวของสินค้านวัตกรรมการเกษตรของเรา

การค้นพบนวัตกรรมของนักธุรกิจชาวอินโดนีเซีย

ภายใต้การบริหารและจัดจำหน่ายโดย Supreme Decor

บริษัทซูพรีม เดคคอร์ จำกัด ตระหนักถึงปัญหาของเกษตรกรไทยเหล่านี้ จึงตัดสินใจนำเข้าและจำหน่ายแผ่นพลาสติกลามิเนตพรางแสงกันฝน สแลนพรางแสงแบบถัก (Knitting) มุ้งตาข่ายและสินค้าอื่นๆ อันเป็นนวัตกรรมการเกษตรใหม่ของโลก ในแบรนด์ “Supreme Shading Net”

 

สินค้าทุกชิ้นของเราผลิตด้วยวัสดุเกรดพรีเมี่ยม สำหรับใช้ในการเกษตร เพื่อเป็นหลังคาโรงเรือน คลุมฟาร์ม ปลูกพืชผักและผลไม้ อันมีจุดเด่นในการแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกต่างๆที่สินค้าแบบเดิมๆไม่สามารถแก้ไขได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยและพัฒนาวงการเกษตรในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น