สแลนลามิเนต 30% (GREENHOUSE FILM 220)

พลาสติกคลุมโรงเรือน เคล็ดลับความสำเร็จเกษตรโรงเรือน

จำเป็นหรือไม่ที่เกษตรกรต้องใช้พลาสติกคลุมโรงเรือน? คำถามนี้อาจเกิดขึ้นในใจหลายๆคน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เริ่มทำการเพาะปลูกรายใหม่ ที่อาจจะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกในโรงเรือน วันนี้เราจึงได้นำเคล็ดลับความสำเร็จของเกษตรโรงเรือนมาฝากกันค่ะ